Werkwijze

Voor het bepalen van een behandeling is goede diagnostiek en overleg met u nodig. In het eerste gesprek bespreken we uw klachten en staan we stil bij (belangrijke) gebeurtenissen in uw leven. Dit is nodig om een globaal beeld te krijgen van uw klachten en de ontstaansgeschiedenis ervan. In het tweede gesprek bespreek ik met u de voorlopige diagnose en het behandeladvies. Op basis daarvan kunt u een beslissing nemen. Als klinisch psycholoog ben ik tevens opgeleid in psychologisch onderzoek.

Psychologisch onderzoek: soms is specifieker onderzoek nodig om zicht te krijgen op wat er aan de hand is en om een goed behandeladvies te kunnen geven. U kunt in de praktijk terecht voor persoonlijkheidsonderzoek. Met behulp van interviews, vragenlijsten en testen kunnen sterke en zwakke kanten binnen uw persoonlijkheid in kaart worden gebracht.

Daarnaast worden vragenlijsten gebruikt om de ernst van de klachten in kaart te brengen in het begin van de behandeling. In de loop van de behandeling zal u nogmaals enkele keren gevraagd worden om dezelfde vragenlijst weer in te vullen. Zo kunt u samen met mij het verloop en het proces van de behandeling goed in de gaten houden.

Intelligentie- en neuropsychologisch onderzoek is niet mogelijk binnen de praktijk.