Vergoeding

Behandelingen binnen de Specialistische GGZ worden 100% vergoed door zorgverzekeraars met wie de praktijk een contract heeft afgesloten. Om in aanmerking te komen voor de vergoeding van psychotherapie, is een DSM-IV classificatie nodig. De DSM-IV is een internationaal classificatiesysteem waarbinnen de meeste psychische aandoeningen beschreven worden. Wanneer uw klachten voldoen aan één of meerdere beschreven aandoeningen, kan de behandeling vergoed worden door uw zorgverzekeraar.

De praktijk heeft met de volgende zorgverzekeraars een contract afgesloten voor 2019:

   • VGZ zorginkoop: VGZ, IZZ, IZA, N.V. Zorgverzekeraar UMC, N.V. Univé Zorg, ZEKUR, Zorgzaam verzekerd, Bewuzt, MVJP, SZVK
   • Zilveren Kruis: Interpolis, FBTO, Avéro Achmea, Aevitae BV, De Friesland Zorgverzekeraar
   • VRZ zorginkoop: Zorg en Zekerheid, Eno, Salland zorgverzekeringen, Holland Zorg, Zorg Direct, ONVZ, VvAA , PNO
   • Menzis,  Anderzorg
   • DSW, Stad Holland, a.s.r., De Amersfoortse , Ditzo
   • Caresq, Besured, National Academic, Promovendum, iptiQ

De volgende verzekeraars vergoeden de behandeling niet volledig:
De praktijk heeft géén contract met CZ in 2019.
Heeft u een naturapolis, dan krijgt u nog wel een vergoeding van deze niet-gecontracteerde verzekeraar maar deze is lager dan bij de gecontracteerde verzekeraars. Voor specifieke informatie wordt u geadviseerd contact op te nemen met uw zorgverzekeraar CZ.

Restitutiepolis of naturapolis?
Wanneer u een restitutiepolis heeft en de praktijk heeft geen contract met uw zorgverzekeraar, dan wordt u geadviseerd om contact op te nemen met uw zorgverzekeraar. Als u een restitutiepolis heeft, dan krijgt u namelijk wel een aanzienlijk deel terug van uw verzekeraar (meestal ook 100%). Dit is afhankelijk van de polisvoorwaarden van uw verzekering. U dient dan zelf de rekening aan de praktijk te betalen en kunt vervolgens de rekening indienen bij uw zorgverzekeraar.

U dient tevens rekening te houden met uw eigen wettelijk verplichte eigen risico van 385 euro per jaar.

Diagnoses die niet meer worden vergoed
Niet alle ggz-behandelingen worden vergoed. Zo komt de diagnose aanpassingsstoornis niet meer voor vergoeding in aanmerking, evenals identiteitsproblemen, werk- en relatieproblemen. Vraag hiernaar als u in behandeling gaat.

Behandelingen die niet onder de verzekerde zorg vallen, moeten via een zogenoemd Overig Product (OVP) in rekening worden gebracht bij de cliënt. Het OVP-tarief van € 94,44 geldt voor een behandelsessie met een aaneengesloten tijdspanne. Daarbij wordt uitgegaan van een duur van 60 minuten per consult, inclusief indirecte tijd. Duurt de aaneengesloten sessie langer dan 60 minuten, dan mag de behandelaar het maximumtarief van € 94,44 niet overschrijden.

De behandelaar dient vooraf met u heldere afspraken te maken over de duur per consult, over de hoeveelheid directe en indirecte tijd en over het aantal consulten. U moet de factuur immers zelf betalen en krijgt deze achteraf niet vergoed.

Er bestaat geen OVP voor groepen of partnerrelatietherapie. Dus als er twee of meer mensen op gesprek komen, dan mag de behandelaar per persoon een OVP in rekening brengen.

Kortom: het maximumbedrag van € 94,44 geldt voor niet-verzekerde zorg, per cliënt, per aaneengesloten consult van 60 minuten inclusief indirecte tijd, waarover de behandelaar voorafgaand aan de behandeling heldere afspraken moet maken met u als zelfbetalende cliënt.