Klachten

Beroepscode

Alle hulpverleners -artsen, psychotherapeuten, maatschappelijk werkers- zijn gehouden aan hun eigen beroepscode.
In die beroepscode is onder andere geregeld dat alles wat besproken wordt strikt vertrouwelijk behandeld wordt. Dit betekent dat informatie aan derden slechts wordt gegeven na uw schriftelijke toestemming.
Voor psychotherapeuten geldt dat zij zich dienen te houden aan de Beroepscode voor psychotherapeuten. Voor de volledige tekst van de beroepscode, zie www.lvvp.info

 

Indien u een klacht heeft over de behandeling stel ik het op prijs als u dit bespreekt met mij. Komen we hier niet uit, dan kunt u een klacht indienen bij het LVVP ( https://www.lvvp.info/voor-clienten/hoe-te-handelen-bijklachten-over-de-behandelaar ) of bij het Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg (www.tuchtcollege-gezondheidszorg.nl)